ÁSZF

Kérjük, amennyiben vásárlója illetve aktív felhasználója kíván lenni webshopunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért.

A szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!
AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATJUK ÖNT WEBSHOPUNK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL - IGYEKSZÜNK EZT KÖZÉRTHETŐ FORMÁBAN MEGFOGALMAZNI.
Ügyfélszolgálat: 20/525-0402
Telefonon a 20/525-0402 számon,
e-mailben az ugyfelszolgalat@pincearon.hu címen állunk rendelkezésére.
Weboldalunkon keresztül is küldhet üzenetet a Kapcsolat menüpontban.
Üzemeltető, cégadatok
Pinceáron Borkereskedés
1092 Budapest, Kinizsi u. 31.
Nyilvántartási szám: B-6755/2010
Képviselő / kapcsolattartó neve: Gönye Zoltán, ügyvezető

Megrendelés: http://www.pincearon.hu

Szakmai vezető: Kovács Antal, háromszoros magyar bajnok sommelier

Cégadatok / Számlázási adatok:

Cég rövidített elnevezése: Borestek Kft.
Cég teljes neve: Borestek Rendezvényszervező és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű társaság
Székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 15.
Adószám: 14914236-2-43
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-925801, a cégjegyzéket vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámla: Erste Bank, 11600006-00000000-37486567

Panaszfórumok
Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége
Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 270
Tel.: Közp:318-0185, 429-0245-60 ig 459-4999, 459-4832től,36-ig
Fax: 318-1639
E-mail: fogyasztovedelem@pest.b-m.hu

Békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Tel: 488-2131
Fax: 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Kereskedelmi hatóság:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
Címe: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Tel: 215-1077
KÉRJÜK, ADJA MEG NEKÜNK A LEHETŐSÉGET, HOGY HA HIBÁZTUNK, JÓVÁTEGYÜK: ESETLEGES PANASZÁT ELSŐSORBAN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON JELEZZE!
A szerződéskötésről
A honlap, a csomagküldő szolgálat, a szerződéskötés, a szerződés illetve az üzlet nyelve a magyar. (Ezt kötelező kírni, sorry elnézést.) Továbbiakban "webshop" kifejezés alatt jelen internetes csomagküldő szolgálat értendő.

A honlapunkon történő vásárlás a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében távollevők között kötött szerződésnek minősül.

A honlapunkon feltüntetett árak bruttó árak, azokat további adó (pl. ÁFA stb.) nem terheli. Szállítási díj terhelheti, ld. pár bekezdéssel lejjebb.

Regisztráció: nem szükséges!
Webshopunkban a vásárláshoz előzetes regisztráció nem szükséges.

A vásárlás menete
Webshopunkban a vásárlás - a törvényi előírásokkal összhangban - négy lépésből áll:

Kosár szerkesztése
A webshopban kiválasztott termékeket Ön a virtuális bevásárlókosarába helyezheti, kosarának tartalmát szerkesztheti. Ezt tetszőleges számmal ismételheti, folytathatja. A következő lépésre az "Adatok megadása / Pénztár" gombbal léphet

Adatok megadása
Ebben a lépésben adhatja meg a szállítási és a számlázási címet. Kérjük, ügyeljen a kiválasztott fizetési mód megadására is! A fentieken túl megjegyzéseket fűzhet rendeléséhez, ezt a megjegyzést futárunk is és ügyfélszolgálatunk is egyaránt megkapja. A következő lépésre a "Rendelés áttekintése" gombbal léphet.

Rendelés áttekintése
Rutinos ügyfeleink számára talán feleslegesnek tűnhet ez a lépés, azonban érdemes még egyszer áttekinteni az előző lépésekben megadott adatokat. Amennyiben akár a kosár tartalmán, akár bármelyik egyéb adaton még változtatni szeretne, a "Vissza" gombra kattintással ezt megteheti. Amennyiben minden adat helyes, kattintson a "Rendelés beküldése" gombra.

Rendelés beküldése
Ebben a lépésben rendelése létrejött. A rendelésről automatikus e-mail visszaigazolást küldünk az Ön által megadott címre. Amennyiben ezután szeretne rendelésén módosítani, ezt a csomag feladásáig még ügyfélszolgálatunknál megteheti.
Bármilyen kérdés esetén kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

Korhatár
Mivel alkoholtartalmú italt árusítunk, kézbesítés előtt futárunk meggyőződik arról, hogy kedves megrendelőnk betöltötte-é 18. esztendejét. Amennyiben Ön olyan szerencsés, hogy kortársainál fiatalabbnak látszik, kérjük fogadja megértéssel, ha munkatársunk megkéri Önt életkorának igazolására.

Szállítási határidő
Kérjük vegye figyelembe, hogy webshopunk - egyedülálló üzleti modelljének következményeként - lényegesen lassabb a szokásos internetes üzleteknél! Általában heti 2 alkalommal, keddenként és csütörtökönként állítjuk össze és adjuk fel a csomagokat, az Ön megrendelése tehát szerdán vagy pénteken érkezik csak meg. Amennyiben ennél rövidebb szállítási időre lenne szüksége, kérjük egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal (20/525-0402) vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüpontban és megpróbálunk segíteni. Ha mi nem tudnánk kérését teljesíteni, adott esetben akár más borszaküzletet vagy webshopot is ajánlunk, forduljon tehát hozzánk bizalommal!

Szállítási költségek:
A szállítási költésgek a szállítási módtól és/vagy az összeghatártól és/vagy a vásárolt tételek számától függ. Az aktuális díjainkat itt találja.

Fizetési módok, számlázás
Webshopunk jelenleg kétféle fizetési módot kínál:

Utánvéttel, a futárnál készpénzben
Banki átutalással a Borestek Kft. Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-37486567 sz. számlájára
A számlát a csomagban küldjük; amennyiben ez Önnek nem felel meg (pl. inkább postán kéri vagy személyesen), kérjük jelezze ezt a megrendeléskor az "Üzenet a futárnak" szövegdobozban.

Megrendelés módosítása ill. lemondása
A megrendelés - a csomag futárnál feladásáig - módosítható illetve lemondható ügyfélszolgálatunkon (20/525-0402) vagy a Kapcsolat menüpontban.

Csomagolás
A megrendelt borokat minden esetben boros kartonokban szállítjuk. Takarékossági és környezetvédelmi okokból igyekszünk beszállítóink boroskartonjait (újra)felhasználni, előfordulhat tehát, hogy más pincészet kartonjába csomagolunk, mint amelyektől Ön bort rendelt illetve az is, hogy több, kisebb kartonban szállítunk (pl. 11 palackos rendelést nem egy 12-es, hanem két 6-os kartonban). Ezt kérjük, fogadja megértéssel.

Elállási jog
Webshopunk a szolgáltatásai terén etikusan és törvényesen, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva jár el. Az elállási jogot a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza:
(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a tájékoztatásra a meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállási szándék írásban, a határidőn belül elküldött nyilatkozattal is közölhető.

Jogérvényesítés: fogyasztói panaszok, minőségi kifogások
Webshopunk a fogyasztói panaszok, minőségi kifogások érvényesítésekor a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
(2) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(3) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(4) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(5) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
(6) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(7) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
(8) Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A jogérvényesítés helye a Borestek Kft. székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 31., pinceszint 1. A jogérvényesítés a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján készített "Jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról" nevű nyomtatványon történik.

Jótállás, garancia
Webshopunk tartós fogyasztási cikkeket nem forgalmaz.

"Döglött" címek
Webshopunk fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy címről visszakapja a küldeményt, akkor a kiküldést újbóli kérésre 2.000 Ft szállítási költség újbóli felszámolásával teljesíti, illetve a továbbiakban arra a névre és címre csak előre fizetés esetén teljesíti a megrendeléseket.

Adatkezelés
A webáruház használata során a Borestek Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve a megrendelés teljesítéséhez elkerülhetetlenül szükséges alvállalkozóinkat (futár, könyvelés).

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Borestek Kft. nem adja ki, kivéve hatóságok részére, ha erre jogszabály kötelez minket.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Borestek Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Borestek Kft. bizalmasan kezeli, a leiratkozás és az adatmódosítás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek bármelyikén.

Fogyasztóvédelmi linkek
További fogyasztóvédelmi információt találhat az alábbi weboldalakon:

Általánosságban a törvények és a rendeletek
Az elektronikus kereskedelem sajátosságai
Webáruházak
Távollevők között kötött szerződések

et cetera

További kérdéseivel kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.