AM Tokaj Pince

Tokaji "Accipite" (Furmint & Hárslevelű) 2017

Akciós ár Ár 3.750 Ft Normál ár Egységár  per 

Tartalmazza az adót. (10.000 Ft/liter)

Bár naponta fogyasztják, a mise-borokról mégis szinte alig esik szó az emberek között és a boltok polcain sem található. Az AM-Tokaj világ-szerte azon nagyon kevés borászatoknak az egyike, melyek az Oltári-szentség vételével járó előírásokat teljes mértékben magukénak érzik, és ennek szellemében saját ültetvényeikről eredeti, szentségi fogyasztásra alkalmas, az egyházi jog szabályainak maradéktalanul megfelelő borokat készítenek. A papok által bevizsgált és nagy megelégedettséggel használt prémium kézműves mise-boraink immáron elérhetők.

A bor eredendően jó. Isten ajándéka, melyet a Biblia több helyen 1 is a vidám ünneplésekkel kapcsolatban említ. A Szentírás azonban a káros, részegítő hatások veszélyeire is sok esetben 2 figyelmeztet: a megoldás a mértékletesség.

Ez a mennyei nedű a katolikus vallás fontos szimbóluma: Jézus első csodatételétől, azaz a kánai menyegzőn a víz borrá alakításától 3 kezdve a szentmiséken a bor Krisztus vérévé történő átváltoztatásáig a kereszténység egyik központi elemeként ismert.

A bor a kezdetektől fogva a Megváltóba vetett hit része, és a katolikus egyház továbbra is megengedi a mértékletes alkohol-fogyasztást. A szerzetesek évszázadokon át sört készítettek, hogy a kolostoraik fenntartását fedezni tudják. A keresztény papok is megőrizték és tovább-adták a borászati hagyományaikat, mely által az ó- és új-világban egyaránt el tudták látni mise-borral a templomokat. A sörnek, a bornak, a másnaposságnak és az alkoholistáknak ráadásul külön védő-szentjeik is vannak (a patrónusok sorrendben: Szt. Arnulf, Szt. Orbán, Szt. Bibiána és Szt. Márton).

Bár naponta fogyasztják, a mise-borokról mégis szinte alig esik szó az emberek között és a boltok polcain sem található. A Római Katolikus szertartás során azonban a szent-ostya mellett az Eucharisztia áldozatának a nélkülözhetetlen eleme. Az egyház határozott alap-tétele szerint a Krisztus vérévé való átlényegüléshez kizárólag tiszta és természetes szőlő-bor használható: nem tartalmazhat ízesítő, színező vagy tartósító anyagokat, de a készítéséhez szükséges lényeges összetevők, mint pl. a kénezés során keletkezett szulfitok, melyek kis mennyiségben a borban maradnak, kánon-jogászok és teológusok szerint egyaránt megengedettek. Lehet vörös vagy fehér, édes vagy száraz, gyenge vagy erős, bár az alkoholtartalom nem haladhatja meg a 18 térfogat-százalékot. A szőlő fajtája szintén szabadon választható. Mivel a szent miseáldozat bemutatására csak arra alkalmas bor használható, ezért a papság kötelessége, hogy megfelelő terméket szerezzen be. Az AM-Tokaj világszerte azon nagyon kevés borászatoknak az egyike, melyek az Oltáriszentség vételével járó előírásokat teljes mértékben magukénak érzik, és ennek szellemében saját ültetvényeikről eredeti, szentségi fogyasztásra alkalmas, az egyházi jog szabályainak maradéktalanul megfelelő borokat készítenek. A papok által bevizsgált és nagy megelégedettséggel használt prémium kézműves mise-boraink a plébániák számára jelképes összegekért nemzetközileg is elérhetők.

A szent-áldozás az üdvözüléshez vezető út egyik elengedhetetlen része… felhívjuk azonban kedves fogyasztóink figyelmét, hogy annak megszenteléséig a mise-bor is csak egy közönséges bor…

1 Teremtés 14:17-20, 27:26-29, Második Törvénykönyv 14:26, Zsoltárok 104:14-15, Példabeszédek 31:6-7, Prédikátor 9:7, Izajás 25:6, Jeremiás 31:12,
Ámosz 9:13-14, Máté 11:18-19, Lukács 7:33-34, 1Timóteus 5:23
2 Teremtés 9:20-21, Példabeszédek 23:20, Izajás 5:11, Galaták 5:19-21, Efezusiak 5:18
3 János 2:1-11


Ha teheti, a vásárlás során válassza a bankkártyás fizetési lehetőséget!